آخرین خبرها

نمایشگاه رسانه های دیجیتال
حضور موسسه علمی فرهنگی پُرآموزی در نمایشگاه رسانه های  دیجیتال تبریز و عرضه کلیه محصولات با 20 درصد تخفیف


زمان : 7 الی 13 مهر ماه سال 1393
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر تبریز - سالن سهند غرفه 5

پرآموزی

پُرآموزی (Overlearning) یعنی یادگیری تا حد اشباع.

برای این منظور، پس از آنکه یادگیرنده به حد دلخواه به یادگیری یا عملکرد دست یافت بازهم برای مدتی بیشتر به تمرین و تکرار ادامه می دهد. زمانی گفته می شود که مهارتی به حد پرآموزی آموخته شده است که یادگیری مهارت کامل گشته و تمرین اضافی دیگر نتواند آنرا بهبود بخشد.
facebook.com/poramoozi


برای تبادل نظرات و گفتگو درباره
پُرآموزی میتوانید به صفحه فیسبوک پُرآموزی مراجعه فرمائید
                              facebook.com/poramoozi
A picture is Worth A Thousand Words

A picture is Worth A Thousand Words Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.