آخرین خبرها

نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex
حضور پُرآموزی در دومین نمایشگاه itdmex
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمان :
شنبه 93/06/15 لغایت سه شنبه 93/06/18 
منتظر حضور گرم شما هستیم
 محل غرفه : سالن 31(میلاد) سمت راست ورودی اصلی
نقشه سالن پُرآموزی M11


پرآموزی

پُرآموزی (Overlearning) یعنی یادگیری تا حد اشباع.

برای این منظور، پس از آنکه یادگیرنده به حد دلخواه به یادگیری یا عملکرد دست یافت بازهم برای مدتی بیشتر به تمرین و تکرار ادامه می دهد. زمانی گفته می شود که مهارتی به حد پرآموزی آموخته شده است که یادگیری مهارت کامل گشته و تمرین اضافی دیگر نتواند آنرا بهبود بخشد.
facebook.com/poramoozi


برای تبادل نظرات و گفتگو درباره
پُرآموزی میتوانید به صفحه فیسبوک پُرآموزی مراجعه فرمائید
                              facebook.com/poramoozi
A picture is Worth A Thousand Words

A picture is Worth A Thousand Words Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.