آخرین خبرها

ارتباط با پرآموزی
واحد پشتیبانی پرآموزی از ساعت ۹ الی ۱۹روزهای اداری، در خدمت شما می باشد.


تلفن های تماس:

*******************************
  فروش :

۰۹۱۲۳۹۵۹۲۵۶

۷۷۴۵۵۲۰۰

  پشتیبانی :

۰۹۱۹۳۴۰۹۵۴۱
۷۷۴۹۳۹۴۸


***************************
ارتباط از طریق تلگرام
09193409541


*******************************
ارتباط از طریق ایمیل و پاسخگویی سوالات :

poramoozi@gmail.com

info@overlearning.net

info@poramoozi.com


*******************************
فعال سازی از طریق SMS ا :

۰۹۱۹۳۴۰۹۵۴۱

*******************************
فعال سازی از طریق ایمیل:

 activation@overlearning.net

poramoozi@gmail.com


لطفاً انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را با پرآموزی در میان بگذارید.Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.