آخرین خبرها

 

کتاب یادگیری Be

کتاب "یادگیری Be" از سری کتاب های آموزشی موسسه پُرآموزی می باشد که همراه DVD مکمل آن به لطف پرورگار آماده عرضه به پُرآموزان محترم گردیده است. لازم به توضیح است کتاب مورد نظر بیشترین کاربرد را برای زبان آموزان حاضر در کلاس های حضوری پُرآموزی خواهد داشت.


منتظر خبر های خوب باشید...

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶


Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.