آخرین خبرها

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی
 §         اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

IDIOMS

این مجموعه با محیط گرافیکی بسیار زیبا و منحصر به فر د شامل 400 اصطلاح  رایج  در زبان انگلیسی میباشد که به استناد قسمتهایی از فیلمها و انیمیشینهای روز دنیا که در نرم افزار موجود است، کاربردی بودن آنها را مورد تائید قرار می دهد .


قیمت: 15000 تومان قابل نصب به صورت نا محدود بر روی 3 دستگاه رایانهCopyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.