آخرین خبرها

اینترچنج اینترو
 §         پُرآموزی واژگان اینترچنج اینترو

Overlearning of Interchange Intro

مجموعه حاضر برای اشخاصی که می خواهند زبان را از مبتدی شروع کنند کاربرد دارد که شامل آموزش حروف ، اعداد و 800 لغت ابتدایی می باشد. این مجموعه همچنین برای کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری زبان مینمایند میتواند بسیار کاربرد باشد.

دانلود این محصولقیمت: 7500 تومان قابل نصب به صورت نا محدود بر روی 3 دستگاه رایانهCopyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.